Szansa na mikrogranty

Jeśli działasz na rzecz lokalnej społeczności i masz ciekawy pomysł, możesz zdobyć środki na jego realizację. Ruszył nabór projektów do konkursu „FIO Małopolska Lokalnie” w ramach którego organizacje pozarządowe i grupy nieformalne mogą otrzymać do 5000 zł na lokalną inicjatywę. Konkurs adresowany jest do organizacji pozarządowych oraz grup nieformalnych, które planują realizować działania na terenie gmin i powiatów w województwie małopolskim. Program prowadzony jest równolegle w 4 subregionach. W powiecie myślenickim konkurs organizuje Fundacja Sztuki, Przygody i Przyjemności ARTS.

Celem konkursu jest wspieranie ludzi i organizacji, którzy chcą wspólnie działać na rzecz swoich wsi, miast, gmin, osiedli i społeczności je zamieszkujących.

W ramach konkursu można składać projekty w jednej z dwóch kategorii: inicjatywy lokalne – działania angażujące lokalną społeczność na rzecz dobra wspólnego i dotacje na rozwój organizacji – działania związane z przygotowaniem i realizacją zadań strategicznych organizacji, czyli dotacje min. na: adaptację lokalu, doposażenie sprzętowe, oprogramowanie itd.

Agnieszka Dudek, Fundacja ARTS – FIO – Małopolska Lokalnie to projekt partnerski. By skutecznie dotrzeć do grup nieformalnych i „młodych” organizacji, podzieliliśmy Małopolskę na cztery subregiony. Podział ten dotyczy nie tylko opieki merytorycznej oferowanej przez doradców, ale przede wszystkim samego konkursu i puli środków na mikrodotacje. Każdy subregion ma przypisanego swojego Operatora, co zmniejsza konkurencję terytorialną i daje większą szansę mało doświadczonym organizacjom, czy grupom.

Izabela Janczak-Bizoń, Fundacja ARTS: FIO – Małopolska Lokalnie umożliwia realizację tych projektów, które w danej społeczności są naprawdę potrzebne. W konkursie nie nakładamy ograniczeń tematycznych, pozwalamy ludziom składać wnioski na takie działania, jakie chcą zrealizować i jakie są potrzebne w ich społecznościach. Liderzy, którzy chcą wziąć udział w konkursie, muszą przejść kilka etapów. Formuła konkursu wymaga indywidualnego zaangażowania, zainicjowania działań, oraz budowania lokalnych partnerstw. Tak naprawdę to bardziej złożony proces, który dotyka lokalnych społeczności. Wartości wniesione przez projekty pozostaną. Konkurs to początek ścieżki, którą pójdą wnioskodawcy. Od 2015 roku grupy nieformalne, będą mogły skorzystać ze wsparcia doradców w zakresie tworzenia własnych organizacji. W ramach działań są przewidziane specjalistyczne konsultacje związane z przygotowaniem statutu, wypełnianiem dokumentów do KRS. To motywuje do dalszej pracy, bo wtedy sektor żyje i funkcjonuje.

Nabór projektów odbywa się poprzez generator wniosków i potrwa do 15 kwietnia do godz. 16.00. Aktualne informacje znajdują się www.malopolskalokalnie.pl oraz na facebooku https://www.facebook.com/malopolskalokalnie Program FIO Małopolska Lokalnie jest dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *