Partnerzy

Światełko w tunelu dla Dalinu

Pojawiło się światełko w tunelu w sprawie dalszych losów myślenickiego KS Dalin. Podczas Nadzwyczajnego Walnego Zebrania, które zwołał kurator sądowy Zbigniew Lijewski (zarazem ostatni prezes klubu) przegłosowano bardzo ważną zmianę w statucie klubu dotyczącą liczby członków zarządu. Do tej pory liczba ta wynosiła 11, Zbigniew Lijewski zaproponował, aby zmniejszyć ją do liczby od 3 do 5 osób. Jak argumentował kurator taka liczba pozwoli stworzyć zarząd klubu, bowiem podczas ostatniego Walnego Zebrania, kiedy to zarząd nie ukonstytuował się chętnych do pracy w nim było siedem osób, a więc o cztery za mało.

Podczas zebrania, na którym pojawiła się rekordowa liczba członków i sympatyków klubu dyskutowano także nad procedurą wyboru prezesa. Aleksander Jopek najpierw zgłosił (a potem wycofał się z niego) wniosek o to, aby wyboru prezesa dokonywało Walne Zebranie, a nie jak dotąd członkowie wybranego wcześniej zarządu. Ostatecznie wniosek Jopka przepadł, ale postanowiono do niego powrócić. Podczas zebrania przegłosowano także kwestię dotyczącą bezpłatnego przekazania zawodników i zawodniczek z sekcji siatkówki nowo powstałemu Stowarzyszeniu Miłośników Siatkówki Dalin Myślenice oraz likwidacji sekcji siatkówki w KS Dalin Myślenice. Ostatecznie Walne Zebranie zdecydowało w głosowaniu jawnym, że liczba członków przyszłego zarządu będzie oscylować pomiędzy 5, a 7 osób. Po zatwierdzeniu tych zmian w statucie klubu przez sąd Zbigniew Lijewski zapowiedział zwołanie kolejnego Nadzwyczajnego Walnego Zebrania w celu wyboru nowego zarządu.

Na zdjęciu: podczas Nadzwyczajnego Walnego Zebrania podjęto ważne decyzje mające na celu podniesienie zasłużonego klubu z upadku. Foto: Maciej Hołuj

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *