Partnerzy

Spierają się zbiorowo (w szpitalu)

Myślenickie pielęgniarki i położne weszły w spór zbiorowy z dyrektorem szpitala Adamem Styczniem. Powodem takiej decyzji jest brak spełnienia żądań, jakie we wcześniejszym piśmie złożonym na ręce dyrektora przedstawiły pielęgniarki. We wspomnianym piśmie czytamy: OZZPIP Zakładowa Organizacja Związkowa przy SPZOZ Myślenice w oparciu o przepisy ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o rozwiązywaniu sporów zbiorowych (Dz.U.1991,Nr 55 ,poz. 236) przedstawiają następujące żądania: 1.Podwyżki pensji zasadniczej o kwotę 200 złotych brutto dla każdej pielęgniarki i położnej zatrudnionej w SPZOZ Myślenice, 2.Wypłata w całości kwoty dla każdej osoby wykonującej w SPZOZ Myślenice zawód pielęgniarki, albo położnej w ramach realizacji art.2 ust.1 ustawy z dnia 22 październik 2010 r. o zmianie ustawy o zakładach opieki zdrowotnej (Dz.U.nr230,1507) za 2012 rok. Jednocześnie nasza organizacja związkowa informuje , że wyznacza termin do dnia 31 maja 2013 roku spełnienia naszych żądań. W przypadku nie spełnienia w/w żądań w wyznaczonym terminie nasza organizacja związkowa zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia wszelkiego rodzaju protestów do strajku włącznie na terenie SPZOZ Myślenice.

Myślenickie pielęgniarki nie otrzymały podwyżek od 2009 roku zaś powodem złożenia pisma z żądaniami było podniesienie pensji zasadniczej przed dyrektora Adama Stycznia w sposób (jak twierdzi przewodnicząca Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych przy SP ZOZ w Myślenicach Małgorzata Kruzel) wybiórczy i nieuzasadniony. Sam dyrektor twierdzi, że podwyżki były spowodowane uzyskanymi specjalizacjami i kursami. W piśmie stanowiącym odpowiedź na żądania pielęgniarek dyrektor Styczeń twierdzi, że przyznanie podwyżek, jakich żądają pielęgniarki stanowiłoby na chwilę obecną zachwianie stabilności finansowej szpitala. Spotkanie pielęgniarek z dyrektorem wyznaczone zostało na 6 czerwca. Czy przyniesie consensus?

Na zdjęciu: Dyrektor myślenickiego SP ZOZ Adam Styczeń ma nad czym dumać.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *