Partnerzy

Prymusi nagrodzeni

W budynku Starostwa Powiatowego w Myślenicach rozdano doroczne Statuetki Prymusa oraz nagrody dla wyróżniających się uczniów  szkół prowadzonych przez Powiat Myślenicki. Statuetki Prymusa otrzymały cztery uczennice: Katarzyna Wróbel (uczennica liceum w ZSO w Myślenicach – średnia ocen 5,72), Magdalena Pawlik(także uczennica liceum w  ZSO w Myślenicach – średnia ocen 5,72), Karolina Danek (uczennica technikum w ZSTE w Myślenicach – średnia ocen 5,73) oraz Urszula Wojdyła (uczennica zasadniczej szkoły zawodowej w ZSOiZ w Lubniu – średnia ocen 5,53). Nagrody dla wyróżniających się uczniów otrzymali: Magdalena Pawlik (ZSO Myślenice), Justyna Bała (ZSO Myślenice), Agnieszka Sztabkowska (ZSO Myślenice), Ewa Hechsman (ZSO Myślenice), Daria Kaczorowska (ZSO Myślenice), Katarzyna Wróbel (ZSO Myślenice), Beata Łojek (ZS im. A. Średniawskiego w Myślenicach), Paulina Mitana (ZS im. A. Średniawskiego w Myślenicach), Karol Cież (ZS im. A. Średniawskiego w Myślenicach), Krzysztof Skrzeczek (ZS im. A. Średniawskiego w Myślenicach), Aneta Mistarz (ZS im. A. Średniawskiego w Myślenicach), Karolina Danek (ZSTE w Myślenicach), Karolina Hanusiak (ZSTE w Myślenicach), Natalia Adamczyk (ZSTE w Myślenicach), Anna Niewiadoma (ZSTE w Myślenicach), Krzysztof Borkowski (ZSTE w Myślenicach), Patrycja Walas (ZSTE w Myślenicach), Rafał Hudaszek (ZSTE w Myślenicach), Patrycja Pudlik (ZS w Dobczycach), Filip Piwowarczyk (ZS w Dobczycach), Urszula Wojdyła (ZSOiZ w Lubniu) oraz Joanna Garbień (ZSZiO w Sułkowicach).

Statuetkę prymusa otrzymuje trzech uczniów ze wszystkich szkół dla których organem prowadzącym jest Powiat Myślenice, z najwyższą średnia ocen w kategorii: liceum, technikum i ZSZ. Dodatkowy warunek to wzorowa ocena z  zachowania. Nagrodę otrzymuje uczeń ze średnią ocen co najmniej 5,2 oraz taki, który spełnia co najmniej dwa z podanych warunków: finalista konkursu na szczeblu wojewódzkim, szczególne zdolności w jednej dziedzinie wiedzy, (oceny celujące) z pozostałych przedmiotów oceny co najmniej dobre, nieprzeciętne wyniki w rywalizacji sportowej (osiągnięcia co najmniej na szczeblu rejonowym), swoimi osiągnięciami promuje Powiat w kraju i za granicą.

Nagrody wręczał starosta myślenicki Józef Tomal, obecni byli także Jan Wójcik i Jan Stankiewicz z Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu przy Starostwie Powiatowym w Myślenicach, a także rodzice laureatów.

Na zdjęciu: Czwórka dziewcząt, laureatek Statuetki Prymusa (od lewej) Katarzyna Wróbel, Magdalena Pawlik, starosta myślenicki Józef Tomal, Urszula Wojdyła i Karolina Danek. Foto: Maciej Hołuj

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *