Partnerzy

Pcimska Spółdzielnia „Prima” doceniona

W Krakowie odbyło się podsumowanie V edycji konkursu Małopolski Lider Przedsiębiorczości Społecznej 2015, której organizatorem był Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie. Celem konkursu była promocja organizacji pozarządowych, spółdzielni, spółek non profit, czyli podmiotów, które swoje cele społeczne realizują m.in. dzięki działalności gospodarczej.

Główną nagrodę konkursu Małopolski Lider Przedsiębiorczości Społecznej 2015 – 25 tys. złotych i statuetka – trafiła do Spółdzielni Socjalnej „Prima” z Pcimia, która mocno angażuje się w zdrowe żywienie dzieci i młodzieży z gminy. To nie tylko obsługa szkolnych stołówek, ale również organizacja warsztatów dla uczniów, spotkań z dietetykami czy ciekawych konkursów. Nagrodę oraz statuetkę odebrali z rąk marszałka Województwa Małopolskiego Marka Sowy oraz Przewodniczącej Sejmiku Wojewódzkiego Urszuli Nowogórskiej przedstawicielki Zarządu Spółdzielni Socjalnej „Prima” Anna Dziadkowiec i Agnieszka Makowiecka wraz z przedstawicielem Gminy Pcim jako wnioskodawcy Jarosławem Szlachetką. – Cieszymy się, że podjęta decyzja o utworzeniu spółdzielni socjalnej, obsługującej szkolne stołówki była trafnym pomysłem co odzwierciedla to wyróżnienie. Jestem przekonany, że ta nagroda będzie motywować do dalszej aktywności wszystkich pracowników oraz podwyższania jakości świadczonych usług żywieniowych – powiedział Jarosław Szlachetka pełnomocnik Wójta Gmin Pcim i radny Sejmiku Województwa Małopolskiego. Konkurs realizowany jest w ramach projektu systemowego „Akademia Rozwoju Ekonomii Społecznej-Etap I”, wdrażanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 7.2.2 Wsparcie ekonomii społecznej.

Na zdjęciu: Pcimska delegacja podczas odbioru nagrody. Foto: archiwum

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *