Partnerzy

Roczne archiwum: 2015

Tuka 2015 zaprasza!

W znajdującym się w Bogdanówce (gmina Tokarnia) Ekomuzeum (ponad stuletnia stodoła) Andrzeja Słoniny odbędzie się 12 września kolejna tuka czyli starodawny zwyczaj zbierania ziemniaków. O godzinie 15 uczestnicy tuki zbiorą się w stodole, aby tam degustować przysmaki kuchni regionalnej (m.in. wiejski chleb ze smalcem, sery domowego wyrobu, ogórki kiszone, swojskie wędliny, kołacz). Około godziny 16 wszyscy wyjdą na pobliskie pole, aby tam przy pomocy tradycyjnych motyk zbierać ziemniaki. Zapłonie ognisko, zagra kapela. Po zebraniu ziemniaków, o godzinie 17.30 nastąpi powrót do stodoły i biesiada z zespołem regionalnym „Toporzanie” z Tenczyna. Organizatorem tuki jest miejscowy animator kultury, nauczyciel i rzeźbiarz Andrzej Słonina oraz UG w Tokarni.

Na zdjęciu: Tak bawiono się podczas tuki 2013. Foto: Maciej Hołuj

Wrześniowe „Sedno”

I tak oto, zupełnie niepostrzeżenie, wakacje dobiegły końca. Jest wrzesień i czas do szkoły. I chociaż są wśród nas tacy, którzy wypoczynek pozostawili właśnie na wrzesień, trudno oprzeć się faktom, że oto teraz czeka nas już tylko praca i praca, aż do … następnych wakacji.
Tak się składa, że w tym roku swoje dziesięciolecie obchodzi jedna z najprężniej działających na terenie Myślenic i powiatu grupa. To Stowarzyszenie Myślenicka Grupa Fotograficzna mgFoto. Trudno wobec tak znamienitego jubileuszu przejść obok. Nie przechodzimy, dlatego na trzech pierwszych stronach wrześniowego numeru „Sedna” zamieszczamy rozmowę z członkami grupy.
Wielkim echem odbiła się w Myślenicach (i nie tylko) wiadomość o chorobie nowotworowej oczu małego Ksawerego z Bysiny. Po raz kolejny okazało się, że w potrzebie i niesieniu pomocy potrafimy się zjednoczyć. Suma jednego miliona i dwustu tysięcy złotych potrzebna na wykonanie operacji w USA została dość szybko zebrana. Stało się tak dzięki wielu ludziom dobrej woli, organizacjom i osobom prywatnym. Byliśmy podczas koncertu charytatywnego na rzecz Ksawerego, który odbył się na płycie myślenickiego rynku. Ale koncert ten to zaledwie jedna z wielu inicjatyw, jakie podjęte zostały na terenie powiatu, aby ratować oczy malca. Relacje z koncertu znajdziecie Państwo na stronach 4 i 5 niniejszego numeru.
Pytanie czy kwota 3 groszy jest kwotą dużą czy małą ma jedną odpowiedź. Kiedy jednak urzędnik zasłaniając się nieprzejrzystością przepisów każe nam płacić za każdy metr sześcienny dostarczanej wody i odebranych ścieków o 3 grosze więcej, niż powinien zaczynamy zastanawiać się nie nad wysokością stawki, ale nad zasadami jej obliczania i czystością intencji obliczającego. Jak Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumenta zinterpretował przepisy, a jak uczynił to myślenicki MZWiK czytajcie Państwo na stronie 5.
W dziale sportowym znowu rajdy. Dlaczego? Bo obok wyników uzyskiwanych w tym roku przez myślenickiego pilota rajdowego Roberta Hundlę podobnie jak obok jubileuszu mgFoto niepodobna przejść obok.
Miłej lektury i do zobaczenia już za miesiąc.
Redakcja

Myślenicki pilot rajdowy Robert Hundla mistrzem Słowacji!

Myślenicki pilot rajdowy Robert Hundla jadący u boku Grzegorza Grzyba w słowackim Rajdzie Koszyce został zwycięzcą tych zawodów i po raz kolejny zdobył tytuł rajdowego mistrza Słowacji. Rzeszowsko – myślenicka załoga startowała w słowackim rajdzie samochodem Ford Fiesta WRC w barwach zespołu rajdowego Rufa Sport. Duet Grzyb/Hundla zwyciężył w Rajdzie Koszyce już po raz trzeci. Poprzednie wygrane miały miejsce w latach: 2006 i 2013. Był to piąty pod rząd zwycięski rajd polskiego duetu w tym roku, co jest absolutnym rekordem w historii rajdów tego kraju. Do rozegrania pozostała jeszcze jedna runda słowackiego czempionatu, ale nie będzie ona miała już żadnego znaczenia dla pierwszego miejsca w klasyfikacji generalnej.

Na zdjęciu: Fiesta WRC Grzyba i Hundli podczas pokonywania jednego z OS-ów Rajdu Koszyce. Foto: archiwum

P.S. Już w poniedziałek rano przeczytaliśmy informację o wykluczeniu polskiej załogi z rajdu. Oto info, jakie pojawiło się na znanym portalu rajdowym www.autoklub.pl –  Po proteście złożonym przez zespół Jaroslava i Erika Melichárków, Grzegorz Grzyb i Robert Hundla zostali wykluczeni z 41. Rally Košice. Protest dotyczył tylnego zawieszenia Fiesty WRC z Wevers Sport. Polska załoga Rufy Sport zapowiedziała odwołanie do SAMŠ, a zatem wyniki rajdu pozostają nieoficjalne.

Chwilowo nie dokleimy na dachu piątego wieńca za tytuł mistrza Słowacji... – napisał na FB Robert Hundla. – Melico Team złożył protest na nasze tylne zawieszenie i zostaliśmy wykluczeni z Rajdu Koszyc. Część został wymontowana, zaplombowana i przygotowujemy odwołanie do SAMS a zarazem FIA. Jesteśmy pewni, że nasz samochód jest zgodny z przepisami i niedługo będziemy mogli świętować piąty tytuł mistrzowski. Wszystkim kibicom bardzo dziękujemy za doping!

Znalezione na stronie www.uokik.gov.pl

Oto na jakiej treści artykuł natknęliśmy się na stronie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta (www.uokik.gov.pl):

Nadużywanie pozycji dominującej: zobowiązania do zmiany praktyki i usunięcia jej skutków

UOKiK uznał, że działanie Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Myślenicach mogło stanowić przejaw nadużycia pozycji dominującej na rynku świadczenia usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. Spółka zobowiązała się do zmiany zakwestionowanej praktyki i usunięcia jej skutków

Przedsiębiorca posiada pozycję dominującą na rynku właściwym, jeżeli może działać niezależnie od swoich konkurentów, partnerów handlowych oraz konsumentów. Samo posiadanie pozycji dominującej nie jest niezgodne z prawem, natomiast niedozwolone jest jej nadużywanie. Za nadużywanie pozycji dominującej uznawane jest między innymi narzucanie kontrahentom nieuczciwych cen. Najnowsza decyzja UOKiK, dotycząca takiej praktyki, miała miejsce na rynku zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Myślenice.

Ustawodawca – mając na uwadze fakt, że mamy do czynienie z rynkiem dóbr o charakterze powszechnym, niezbędnych do normalnego funkcjonowania odbiorców tych usług – dokładnie określił w przepisach, jakie koszty mogą stanowić podstawę ustalenia cen i stawek opłat za te usługi. Celem ustawodawcy było stworzenie takiego systemu ustalania opłat, który nie pozwalałby na przenoszenie na odbiorców usług kosztów, niewynikających wprost ze świadczenia na ich rzecz usług.

Nadzór nad prawidłowością ustalania cen za wodę i ścieki winni sprawować na terenie danej gminy  wójt/burmistrz oraz rada gminy/miasta. Rada zatwierdza taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, w których ujęte są ceny i stawki opłat związane ze świadczeniem tych usług, tj. między innymi ceny za  1 m3 dostarczonej wody i za 1 m3 odebranych ścieków oraz opłaty abonamentowe. Jeżeli rada nie podejmie uchwały zatwierdzającej, taryfy wchodzą w życie w kształcie przygotowanym przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne.

W przypadku Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Myślenicach [„MZWiK”] zaproponowane ceny i stawki opłat nie zostały zatwierdzone przez Radę Miejską. Na skutek zawiadomienia jednego z kontrahentów MZWiK o podejrzeniu stosowania przez MZWiK nieuczciwych cen i stawek opłat za usługi dostawy wody i odprowadzania ścieków, UOKiK wszczął postępowanie antymonopolowe, w toku którego zostało uprawdopodobnione, że ceny stosowane przez MZWiK mogą być nieuczciwe. Za ceny nieuczciwe uznawane są między innymi ceny narzucone przez przedsiębiorcę o pozycji dominującej z racji posiadania siły rynkowej, a ustalone niezgodnie z zasadami określonymi przez stosowne dla danego rodzaju działalności przepisy prawa. Takie działanie powoduje, że odbiorcy obciążani są kosztami, których nie powinni ponosić w związku ze świadczeniem na ich rzecz usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

MZWiK, będąc jedynym dostawą usług dostawy wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Myślenice, w kosztach stanowiących podstawę ustalania cen ujął koszty reprezentacji i reklamy dotyczące: organizacji pikniku ekologicznego, konkursu dla szkół, banerów reklamowych promujących jakość wody, organizacji otwarcia stacji uzdatniania wody, publikacji tekstów sponsorowanych w gazecie, zakupu materiałów reklamowych. Tymczasem zgodnie z przepisami regulującymi działalność dostawy wody i odprowadzania ścieków, koszty reprezentacji i reklamy nie są kosztami stanowiącymi podstawę do ustalania taryfowych cen i stawek opłat. Ustalenie cen w oparciu między innymi o te koszty mogło powodować, że ceny i stawki opłat były nieuczciwe. Warto podkreślić, że odbiorcami usług MZWiK są w 95 proc. konsumenci, a więc słabsi uczestnicy rynku, którym należy się szczególna ochrona, w tym również w zakresie kontroli zasad ustalania cen.

MZWiK uznał zasadność przedstawionych przez UOKiK zastrzeżeń i zobowiązał się do  nieujmowania w kosztach stanowiących podstawę ustalanie cen i stawek opłat  za dostawę wody i odprowadzanie ścieków kosztów reprezentacji i reklamy. Podjął również działania mające na celu usunięcie skutków praktyki poprzez przyjęcie zobowiązania do obniżenia w następnej taryfie cen o równowartość kwestionowanych kosztów reprezentacji i reklamy.

„Dęta” biesiada w Tenczynie

Po raz siódmy zorganizowana została w Tenczynie (gmina Lubień) Biesiada Orkiestr Dętych. Tym razem wzięło w niej udział pięć orkiestr: dwie reprezentujące jednostki OSP z Mszany Dolnej i Jasienicy, Młodzieżowa Orkiestra Dęta z Tenczyna, orkiestra dęta z zaprzyjaźnionego z gminą Lubień niemieckiego Penkun oraz Młodzieżowa Orkiestra Dęta ze Skomielnej Czarnej i Bogdanówki.

Biesiada odbyła się tradycyjnie na stadionie sportowym KS „Topór” Tenczyn zaś rozpoczęła ją parada uliczna wszystkich pięciu orkiestr oraz wspólnie wykonany na murawie boiska marsz. Na tej samej murawie dyrygowana przez Andrzeja Jędryska Młodzieżowa Orkiestra Dęta ze Skomielnej Czarnej i Bogdanówki zaprezentowała musztrę. Potem, już na scenie, grała każda z uczestniczących w biesiadzie orkiestr zaś utwory przeplatane były pokazami układów sportowych przygotowanych przez grupę cheerleaderek z Naprawy. Występująca gościnnie orkiestra z Penkun otrzymała w prezencie od gospodarzy biesiady piękny tort i gromkie „Sto lat” w związku z jubileuszem 25 – lecia swojego istnienia. Przez całą imprezę czynny był grill oraz stoisko z napojami zaś na zakończenie biesiady odbyła się wiejska zabawa z udziałem rzeszy mieszkańców Tenczyna i gminy Lubień.

Na zdjęciu: W akcji Młodzieżowa Orkiestra Dęta z Tenczyna pod batutą Andrzeja Stojewskiego. Foto: Maciej Hołuj

Sierpniowy numer Sedna

Myślenicka policja otrzymała nowy sztandar. Była to doskonała okazja do tego, aby zapytać komendanta KPP inspektora Artura Święcha o to jaka jest dzisiaj kondycja kierowanej przez niego instytucji i jakie trapią ją problemy. Policja oceniana jest przez Polaków coraz lepiej, chociaż wciąż są tacy, którzy mają na ten temat odmienne zdanie. Co wynika z wywiadu z komendantem? Prosimy czytać na stronach 2 i 3.

Po raz czwarty wybierano podczas Dni Dobczyc Miss Powiatu Myślenickiego. Konkurs wciąż boryka się ze słabą frekwencją. W tym roku w konkursowe szranki stanęło siedem dziewcząt. Tytuł zdobyła Paulina Kicka z Zasani. Rozmowę z najładniejszą dziewczyną powiatu myślenickiego prosimy czytać na stronie 11.

Podczas tych samych Dni Dobczyc swój koncert zagrał i zaśpiewał Zbigniew Wodecki. Okazuje się, że dinozaur polskiej piosenki wciąż zachowuje dobrą formę i potrafi bawić publiczność. Wyśmienicie gra na trąbce i na skrzypcach, sypie anegdotami jak z rękawa. Dobczycka publiczność przyjęła go spontanicznie.

Okres wakacji nie sprzyja wydarzeniom „około politycznym”. To czas wypoczynku, w którym zwoływanie sesji czy komisji nie jest mile widziane. Czekamy na wrzesień, kiedy radni powrócą z wakacji. Zanim to jednak nastąpi proponujemy tematy nieco lżejsze. Na przykład o grupie teatralnej „Mirakl”, w której główne role grają dzieci czy o Weselu Kliszczackim, które odbyło się w Pcimiu, a które stara się kontynuować dawne, piękne tradycje lokalne. W dziale sportowym znajdziecie Państwo relację z II Biegu Dobczyckiego, imprezy nabierającej z roku na rok coraz większego rozmachu oraz najświeższe doniesienia z obozu młodych, borzęckich judoczek Nikoli i Pauliny Szlachtównych, które zdobywają już medale podczas Mistrzostw Polki i marzą o dalszej karierze, a nawet występie na Olimpiadzie.

A w Pcimiu dożynki!

Gmina Pcim obchodziła święto plonów. Po mszy świętej odprawionej w miejscowym kościele w intencji rolników dożynkowy orszak z trzema wieńcami: pcimskim, trzebuńskim i stróżańskim przemaszerował na plac otaczający kompleks sportowo – wypoczynkowy „Pcimianki”, gdzie na scenie zaprezentowały się orkiestry: „Orzeł” z Trzebuni i niedawno powstała orkiestra dęta OSP Pcim. Tutaj też zaprezentowały się gospodynie śpiewając i prezentując wykonane przez siebie wieńce. Równolegle trwał konkurs potraw regionalnych. Przez scenę przewinęli się także „Mali Pcimianie”, „Ciotka z Pcimia” kreowana przez Justynę Urban, dyrektorkę miejscowego GOKiS zaś na zakończenie wieczoru gwiazda pcimskich dożynek zespół „Piękni i Młodzi”. Najlepszą potrawę przygotowały według specjalnie powołanego jury gospodynie z Trzebuni zaś wszystkim trzem wieńcom przyznano tę samą pierwszą nagrodę. „Sedno” znalazło się w gronie patronów medialnych dożynek.

Na zdjęciu: Na pierwszym planie wieniec dożynkowy upleciony przez gospodynie z Pcimia, w tle wójt Pcimia Daniel Obajtek (po prawej) i jego zastępca Jarosław Szlachetka. Foto: Maciej Hołuj

Konkurs fotograficzny „Najpiękniejsze są Dobczyce” ogłoszony

Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych Ispina w Dobczycach, dobczycki MGOKiS oraz Stowarzyszenie Myślenicka Grupa Fotograficzna mgFoto ogłosiły konkurs fotograficzny zatytułowany: „Najpiękniejsze są Dobczyce”. Konkurs odbywa się pod honorowym patronatem burmistrza Dobczyc Pawła Machnickiego i skierowany jest do uczniów i młodzieży wszystkich typów szkół oraz placówek wychowania pozaszkolnego w wieku 10–21 lat, mieszkańców Dobczyc i okolic, turystów odwiedzających ziemię dobczycką oraz miłośników miasta. Prace na konkurs należy zgłaszać do dnia 15 października. Szczegółowy regulamin konkursu znajduje się na stronach internetowych: www.dobczyce.pl, oraz www.gokis.dobczyce.pl

Na zdjęciu: fragment dobczyckiego zamku. Foto: Maciej Hołuj

Grzyb i Hundla wygrali Rajd Tatr

Dużym sukcesem zakończył się dla polskiej załogi Grzegorz Grzyb/Robert Hundla udział w Rallye Tatry, kolejnej rundzie Rajdowych Mistrzostw Słowacji. Rzeszowsko – myślenicka załoga wygrała rajd pozostawiając w tyle wszystkich słowackich rywali i umacniając się na prowadzeniu w klasyfikacji generalnej mistrzostw. Fiesta WRC Grzyba i Hundli była najszybsza na pięciu z siedmiu odcinków specjalnych. W rajdzie uczestniczyli także myśleniczanie: Marek Temple z Jakubem Wróblem (peugeot 207 R2) oraz Klaudia Temple/Katarzyna Pytel – Majkowska. Marek Temple wycofał się z zawodów już na drugim OS-ie z powodu awarii swojego samochodu, Klaudia dotarła swoją hondą civic do mety na ósmym miejscu w klasie 6.

Na zdjęciu zwycięzcy Rajdu Tatr podczas pokonywania jednego z OS-ów. Foto: archiwum

Dobczyce zapraszają na swoje święto

W najbliższy weekend, 17-19 lipca, już po raz dwudziesty odbędą się Dni Dobczyc. Jak co roku, organizator:  Izba Gospodarcza Dorzecza Raby przewidziała dla mieszkańców wiele atrakcji. W tym roku wystąpią takie gwiazdy jak: Donatan i Cleo (sobota) i Zbigniew Wodecki z zespołem (niedziela), z którym zagra również dobczycka Orkiestra „OSP Dobczyce”.

W sobotę o 17:30 tuż przed koncertami odbędzie się oficjalne otwarcie Dni Dobczyc. Nie zabraknie również wyborów Miss Powiatu Myślenickiego 2015, których finał zaplanowano tuż po koncercie Zbigniewa Wodeckiego. Dni Dobczyc zakończy pokaz sztucznych ogni.

Świętu Miasta będą towarzyszyć również imprezy sportowe. Dobczycki Klub Biegacza zaprasza na II Bieg Dobczycki, który rozpocznie się o godzinie 16:00. Ponad 400 biegaczy będzie biegło ulicami miasta. Również o godzinie 9 na korcie na Orliku przy ul. Parkowej, rozpocznie się I Rodzinny Turniej Tenisa Ziemnego organizowany przez Dobczycki Klub Tenisowy TOP SPIN. Zmierzy się w nim 7 par deblowych. Przed niedzielnym skwarem będzie można schronić się w parku dworskim w Sierakowie, gdzie organizowany jest w niedzielę II Slow Food Piknik. Zaplanowano dzieci i dorosłych wiele atrakcji. Patronat nad tą imprezą objął Burmistrz Gminy i Miasta Dobczyce. Serdecznie zapraszamy do udziału w Dniach Dobczyc i imprezach towarzyszących.

Na zdjęciu: Jedna z imprez towarzyszących Dniom Dobczyc będzie II Bieg Dobczycki. Foto: Maciej Hołuj