Wspólny projekt szkół muzycznych z Dobczyc i Versmold

W ramach współpracy polsko – niemieckiej w Dobczycach goszczono 34 osobową delegację z zaprzyjaźnionej Szkoły Muzycznej działającej przy CJD Versmold, której towarzyszyła delegacja w składzie: Zastępca Burmistrza Versmold Horst Hardiek, przedstawiciele Koła Przyjaciół Partnerstwa Miast Dobczyce-Versmold: Anja i Rolf Steinberg, Wolfgang Hess oraz dziennikarz Westfalen Blatt Burkhard Hoeltzenbein. Historia przyjaźni muzycznej zawiązała się w 2009 roku we wrześniu, a w listopadzie 2009 roku w Niemczech zostało podpisane oficjalne porozumienie pomiędzy szkołami podczas wręczenia nagrody dla Gminy Dobczyce i Versmold za najlepszy Dialog Współpracy Polsko – Niemieckiej. Projekt współpracy wiąże się z poszerzaniem horyzontów edukacji muzycznej, promowaniem młodych talentów na scenie międzynarodowej, poznaniem i skonfrontowaniem umiejętności wykonawczych oraz poznaniem trendów artystycznych w Europie. Projekt służył wzajemnemu poznaniu i zbudowaniu kontaktów rówieśniczych, sprzyjała ma pogłębiona integracja, na jaką pozwolił fakt wspólnego przygotowywania występów i wspólnego wykonawstwa. Uczniowie – połączeni w wielką orkiestrę symfoniczną wykonywali wspólnie polskie i niemieckie kolędy. Muzyka jest jednym z najbardziej naturalnych narzędzi komunikacyjnych i integracyjnych. Dodatkowo integracje pogłębiły spotkania oraz wspólne gry i zabawy integrujące i pozwalające na poznanie wzajemne i swojej kultury. Nawiązane kontakty pozwoliły na współpracę nakierowaną nie tylko na wymianę kulturalną i wspaniałe koncerty, ale realną kooperacje w zakresie metod nauczania, wymianę doświadczeń, repertuaru i budowanie trwałych więzi o wieloaspektowym charakterze.

Młodzi muzycy z Niemiec pod dyrekcją Michała Lempika wraz z uczniami Szkoły Muzycznej zaprezentowali się w programie świąteczno – kolędowym na dwóch wspaniałych koncertach w Muzeum Narodowym w Krakowie oddziale Dom Jana Matejki przy ulicy Floriańskiej w Krakowie i podczas koncertu „Kolędowanie w cztery świata strony” w Regionalnym Centrum Oświatowo-Sportowym. Koncerty zakończyły się wielkim sukcesem muzycznym i owacjami na stojąco.

Osoby zaangażowane w realizację projektu to: pani Joanna Walas- Klute oraz Michał Lempik ze strony z Versmold oraz Monika Gubała, Magdalena Hyży, Magdalena Irzyk, Natalia Miś, Konrad Ligas, Grzegorz Mania– nauczyciele Szkoły Muzycznej z Dobczyc. Instytucje i organizacje wspierające to: Rada Rodziców przy Szkole Muzycznej, Gmina Dobczyce, Miasto Versmold, Dział Promocji Urzędu Gminy Dobczyce. Organizację koncertu wspierały Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka Akcyjna w Krakowie. Wymiana młodzieży została zrealizowana i dofinansowana w ramach programu Polsko Niemieckiej Współpracy Młodzieży oraz przez Gminę Dobczyce.

Na naszym zdjęciu fragment koncertu w dobczyckim RCOS-ie. Foto: archiwum

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *