Partnerzy

Święto społeczników w Wiśniowej

We wtorek 23 lutego w GOKiS w Wiśniowej odbyła się Gala Działaj Lokalnie, podsumowująca ubiegłoroczną edycję programu grantowego prowadzonego przez Fundację Sztuki, Przygody i Przyjemności ARTS. Społecznicy, przedstawiciele samorządów lokalnych, III sektora oraz mediów spotkali się, aby zobaczyć, co dobrego udało się zdziałać w lokalnych społecznościach dzięki mikrograntom przyznawanym w ramach programu Działaj Lokalnie. W edycji 2015 konkursu Działaj Lokalnie zostało dofinansowanych 16 projektów, na łączną wartość 55.000 zł. Organizacje pozarządowe oraz grupy nieformalne uzyskały środki na działanie oraz zyskały doświadczenie w pisaniu i realizowaniu projektów.

Działaj Lokalnie to program Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, realizowany w naszym regionie przez Fundację Sztuki, Przygody i Przyjemności ARTS, w ramach którego przyznawane są granty na realizację inicjatyw społecznie użytecznych. Jest to jedyny ogólnopolski program, w którym dotacje przyznawane są na poziomie lokalnym, za pośrednictwem sieci Ośrodków Działaj Lokalnie.

W czasie Gali w Wiśniowej realizatorzy 16 projektów dofinansowanych w ubiegłorocznej edycji programu opowiadali o tym, jak spożytkowali przyznane im fundusze. Obecni na wydarzeniu mogli usłyszeć bezpośrednie relacje m.in. z warsztatów kulinarnych, stolarskich, motywacyjno-rozwojowych dla kobiet, rękodzielniczych i wielu innych inicjatyw skierowanych do mieszkańców różnych miejscowości z prawie wszystkich gmin naszego powiatu.

Oprócz tego realizatorzy, którzy zgłosili się do konkursu filmowego „Opowiedz”, otrzymali specjalne nagrody. Konkurs ten ma na celu zachęcanie do promowania inicjatyw podejmowanych prze mieszkańców.

Wydarzenie wieńczył spektakl „Ikona” lokalnego Teatru przy Drodze, którzy zrzesza pasjonatów teatru z terenu ziemi myślenickiej – aktorów z doświadczeniem oraz amatorów. Była to drugi pokaz spektaklu po premierze, która odbyła się pod koniec stycznia w MOKiS w Myślenicach.

Na zdjęciu gala w Wiśniowej. Foto: archiwum

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *