Partnerzy

Strażacki opłatek i problemy ze szkoleniem

Zebranie sprawozdawcze połączone z uroczystym opłatkiem Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Myślenicach stało się forum dyskusyjnym poruszającym aktualne problemy ochotniczego pożarnictwa. Zebrani na sali prezesi jednostek OSP z terenu powiatu myślenickiego za najbardziej palący problem uznali długoterminowość szkoleń, jakim muszą być poddawani strażacy – ochotnicy oraz konieczność odnawiania tych szkoleń. – Trzysta godzin szkolenia na przykład na dowódcę to dla strażaka ochotnika liczba nie do przyjęcia – mówił prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Myślenicach druh Jan Podmokły. – Trzeba się szkolić, to dla nas nie ulega żadnym wątpliwościom, ale czyńmy to na zasadach sprzyjających i odpowiadających druhom.

Nieżyciowość przepisów w tym względzie podkreślał także wiceprezes jednostki OSP w Sieprawiu druh Józef Suder twierdząc nawet, że są one przyczyną odejść ze służby ochotniczej i mniejszego do niej naboru.

Druhowie zwrócili się do przebywającego na sali parlamentarzysty posła na Sejm Marka Łatasa z prośbą o to, aby wspomógł ich działania na rzecz urealnienia nieżyciowych przepisów. Na zakończenie zebrania druhowie połamali się opłatkiem i złożyli sobie świąteczne życzenia.

Na zdjęciu: Sala obrad w remizie OSP Sułkowice. Foto: Maciej Hołuj

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *