Partnerzy

Poseł Jarosław Szlachetka o ustawie dotyczącej ziemi

17 marca 2016 roku, sejm przyjął projekt ustawy o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości zasobów własności rolnej skarbu państwa, która ma na celu chronić polską ziemię przed niekontrolowanym zakupem.

Projekt ustawy o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw zmierza do wzmocnienia ochrony ziemi rolniczej w Polsce przed jej spekulacyjnym nabywaniem przez osoby, które nie gwarantują zgodnego z interesem społecznym wykorzystania nabytej ziemi na cele rolnicze. Obowiązujące obecnie w tej materii przepisy prawne w niewystarczający sposób przeciwdziałają spekulacyjnemu nabywaniu nieruchomości rolnych.

W kampanii obiecaliśmy, że powstrzymamy masowy wykup polskiej ziemi przez obcokrajowców na tzw. Słupy. Złożeniem projektu ustawy w Sejmie pokazujemy, że dotrzymujemy słowa. Da się chronić polską ziemię – mówił na konferencji prasowej poseł Jarosław Szlachetka. Dzisiaj najbardziej krzyczą okłamując rolników politycy PO-PSL, którzy przez 8 lat nie zrobili nic, żeby skutecznie chronić polską ziemię przed wykupem przez obcokrajowców – dodaje poseł.

Podstawowym sposobem zagospodarowania nieruchomości zasobu powinny być korzystne dla rolników trwałe dzierżawy. Nabywcami nieruchomości rolnych będą mogli być tylko rolnicy indywidualni. Projektowana ustawa ma chroni również interes publiczny, poprzez zabezpieczenie żywnościowe kraju, a także przeciwdziała spekulacjom gruntami rolnymi oraz ma wzmocni pozycję gospodarstw rodzinnych. Kolejnym działaniem jest zatrzymanie cen nieruchomości rolnych. Polski rolnik nie jest w stanie konkurować z rolnikiem z Niemiec czy Holandii przy zakupie ziemi. Zaproponowane zapisy projektu ustawy są podobnymi jakie obowiązują w większości krajów UE, m.in. we Francji, Niemczech czy w Hiszpanii.

Zgodnie z projektem wstrzymanie sprzedaży nieruchomości Zasobu nie będzie dotyczyć: 1) nieruchomości i ich części przeznaczonych na inne cele niż rolne, w szczególności na inwestycje transportowe, budownictwo mieszkaniowe, obiekty sportowo– rekreacyjne. 2) nieruchomości położonych w granicach specjalnych stref ekonomicznych. 3) domów, lokali mieszkalnych, budynków gospodarczych i garaży wraz z niezbędnymi gruntami oraz ogródków przydomowych. 4) nieruchomości rolnych o powierzchni do 1 ha. Należy ponadto wskazać, że Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi na wniosek Prezesa Agencji Nieruchomości Rolnych, będzie mógł wyrazić zgodę na sprzedaż innych nieruchomości niż wymienione wyżej, jeśli będą za tym przemawiać względy społeczno-gospodarcze (np. wtedy gdy izba rolnicza albo inne organizacje rolnicze wystąpią o przeprowadzenie przetargu ograniczonego na sprzedaż na rzecz rolników indywidualnych.

Z całą mocą chciałbym powiedzieć że rząd Prawa i Sprawiedliwości oraz kierownictwo resortu rolnictwa chce postawić przede wszystkim na rozwój rolnictwa indywidualnego w Polsce. Rolnik będzie miał pełne prawo do dziedziczenia bo to prawo wynika wprost z Konstytucji. W brew temu co mówią działacze PSL w obrocie prywatnym nic się nie zmienia – przekonuje Jarosław Szlachetka.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *