Partnerzy

Izba w starostwie

Zarząd Izby Gospodarczej Ziemi Myślenickiej kontynuuje spotkania z przedstawicielami samorządu myślenickiego. Po niedawnym spotkaniu z burmistrzem Myślenic Maciejem Ostrowskim przedsiębiorcy spotkali się z Jozefem Tomalem, starostą myślenickim oraz z Tomaszem Susiem wicestarostą. W spotkaniu uczestniczyła także Izabela Młynarczyk, dyrektorka Powiatowego Urzędu Pracy. Tematem wspólnych rozmów był aktualna polityka edukacyjna na terenie powiatu myślenickiego. Przedsiębiorcy zgłosili problem braku kształcenia zawodowego opartego o zasadę praktyk zawodowych odbywanych w zakładach pracy i postulowali o wprowadzenie takiego rodzaju nauki w szkołach zarządzanych przez Powiat. Wiceprezes IGZM Jarosław Bochenek przedstawił kilka punktów, jakie zdaniem izby powinny zostać spełnione, aby zawodowa edukacja młodzieży kształciła przyszłe kadry w zawodach, w jakich mogłaby ona znaleźć zatrudnienie w firmach pracodawców zrzeszonych w Izbie. Wśród tych punktów znalazły się między innymi postulaty o: lepszą informację dotyczącą możliwości kształcenia w firmach (taką informację należałoby prowadzić już w klasach gimnazjalnych), możliwości świadczenia usług przez warsztaty szkolne, tak, aby szkoły mogły pozyskiwać dodatkowe środki na swoją działalność (starosta wykluczył ten rodzaj działalności, bowiem zabrania jej ustawa) oraz stworzenie klas wielozawodowych (które notabene działają już w szkołach zarządzanych przez Powiat, ale być może jest ich za mało). W odpowiedzi na przedstawione postulaty starosta myślenicki omówił problemy, które aktualnie trapią edukację w szkołach ponadgimnazjalnych uwypuklając zagadnienia doskonałej bazy dydaktycznej, kadry nauczycielskiej, ale zwracając także uwagę na kulejący nieco proces informowania młodzieży gimnazjalnej o możliwościach nauki w szkołach ponadgimnazjalnych znajdujących się na terenie powiatu myślenickiego i obiecując, że ten stan ulegnie zmianie. W konkluzji spotkania ustalono, że izba i Powiat podejmą daleko idącą współpracę mającą na celu rozwiązanie omawianych podczas spotkania problemów edukacyjnych.

Na zdjęciu: Spotkanie zarządu izby ze starostą i wicestarostą. Foto: Maciej Hołuj

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *