Partnerzy

Izba podsumowała ostatni rok działalności

W hotelu „Black and White” odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze Izby Gospodarczej Ziemi Myślenickiej. Oprócz członków i zarządu izby w zebraniu uczestniczyli przedstawiciele władz samorządowych, radni, zarówno gminni jak i Sejmiku Wojewódzkiego, dyrektorka PUP oraz naczelnik Urzędu Skarbowego w Myślenicach.

Podczas zebrania przedstawiono sprawozdania z działalności i finansów Izby za ostatni rok, głos zabrali zaproszeni goście, podjęto dwie uchwały dotyczące organizacji corocznej gali przedsiębiorczości mającej promować i nagradzać najlepsze firmy z regionu oraz wyodrębnienia ze struktur Izby gremium opiniotwórczego, które doradzałoby w kwestiach dotyczących lokalnej przedsiębiorczości. Na zakończenie zebrania jego uczestnicy podjęli uchwałę o udzieleniu absolutorium obecnemu zarządowi Izby.

Na zdjęciu: Uczestnicy Walnego Zebrania Sprawozdawczego IGZM. Foto: Maciej Hołuj

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *