„Zasłużeni dla Powiatu Myślenickiego”

Honorowy tytuł „Zasłużony dla Powiatu Myślenickiego” został przyznany przez Radę Powiatu Strażackiemu Klubowi Honorowych Krwiodawców im. Andrzeja Burzawy w Myślenicach. Stosowny dyplom wręczony został strażakom reprezentowanym przez prezesa Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Myślenicach druha Jana Podmokłego oraz wiceprezesa Michała Przęczka podczas ostatniej w 2013 roku sesji Rady. Klub działa od 2002 roku, został powołany do życia przez zmarłego przed dwoma laty druha Andrzeja Burzawę i do tej pory zebrał ponad 5 tysięcy litrów strażackiej krwi ratując w ten sposób zdrowie i życie ludzkie. Wniosek przyznania honorowego tytułu klubowi złożył komendant Powiatowy PSP mł. brygadier Sławomir Kaganek.

Na zdjęciu: Tuż po wręczeniu dyplomu i tytułu „Zasłużony dla Powiatu Myślenickiego” (dyplom trzyma w ręku druh Jan Podmokły), oprócz niego na zdjęciu od lewej: starosta myślenicki Józef Tomal, druch Michał Przęczek, komandant PSP Sławomir Kaganek i Henryk Migacz, przewodniczący Rady Powiatu Myślenickiego. Foto: Maciej Hołuj

Kolędy pod chmurką (na rynku)

Już po raz czwarty Myślenicki Ośrodek Kultury i Sportu oraz Urząd Miasta i Gminy w Myślenicach zaprosił myśleniczan do wspólnego kolędowania. Wraz z mieszkańcami miasta na rynku zaśpiewały formacje składające się z urzędników, ludzi kultury oraz przedstawicieli instytucji państwowych. Kolędy zaśpiewali: reprezentanci UMiG oraz Starostwa Powiatowego w Myślenicach, MOPS-u, członkowie KIK-u, NSZZ „Solidarność”, pracownicy biura poselskiego posła Marka Łatasa, chór parafialny parafii pod wezwaniem Narodzenia NMP w Myślenicach pod dyrekcją Magdaleny Starzec, przedstawiciele myślenickiego Klubu Seniora, Muzeum Regionalnego „Dom Grecki”, Miejskiej Biblioteki Pedagogicznej, Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”, dzieci ze Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych w Myślenicach, strażacy z PSP oraz specjalnie zaproszony na tę okazję Zespół Regionalny „Kliszczacy” z Tokarni (szkoda, że wszyscy śpiewający oficjele odśpiewawszy swoje kwestie przedwcześnie opuścili rynek, bowiem koncert kolęd w wykonaniu „Kliszczaków” to niepowtarzalna chwila). Całośc jak zwykle, z wrodzoną sobie gracją i znawstwem tematu poprowadził Józef Romek.

Na zdjęciu: Swoją kolędę śpiewają myśleniccy strażacy z PSP. Foto: Maciej Hołuj

Na Zarabiu można się poślizgać (na lodowisku)

Na myślenickich błoniach (łąka obok górnego jazu) czynne jest lodowisko. Obiekt, o którego istnienie od dawna postulowało wielu mieszkańców miasta nie jest może szczytem techniki, ale poślizgać można się tutaj bez problemów i z przyjemnością. Tafla o wymiarach 30 na 20 metrów może pomieścić jednorazowo 60 łyżwiarzy. Ceny biletów za godzinę jazdy nie są wygórowane i wynoszą 7 i 6 (za bilet ulgowy) złotych. Na miejscu można także wypożyczyć łyżwy (9 zł.) i kask (3 zł.). Docelowo można będzie także na miejscu naostrzyć łyżwy (jak dowiozą ostrzałkę). Obiekt czynny jest od 8 do 22 i posiada sztuczne oświetlenie, które włączane jest o godzinie 16. Warto podejść lub podjechać na Zarabie i zażyć trochę ruchu.

Na zdjęciu: Myślenickie lodowisko w całej okazałości. Foto: Maciej Hołuj

Dobczycanie zjedli wigilię na … ulicy

Po raz dwunasty zorganizowana została wigilia uliczna w Dobczycach. Tradycyjnie stoły i kuchnię polową ustawiono w centrum miasta pod budynkiem strażnicy OSP. W zorganizowanej przez miejscowy MGOKiS i Urząd Gminy oraz Miasta wigilii uczestniczyli gromadnie mieszkańcy Dobczyc. W zaaranżowanej szopce wystąpiły dzieci z miejscowej Szkoły Podstawowej śpiewając kolędy, zagrała orkiestra dęta oraz wystąpiła młodzieżowa grupa kolędnicza „Pastuszkowie”. Tradycja wigilii ulicznych w Dobczycach datowana jest na 2002 rok, kiedy to młodzież z istniejącego jeszcze wówczas, a zlikwidowanego w ubiegłym roku Zespołu Szkół Technicznych i Rolniczych dzieliła się chlebem z mieszkańcami miasta na jego ulicach. Podczas tegorocznej wigilii obecne były dwie osoby uczestniczące w tamtych wydarzeniach, nauczycielka opiekująca sie we wspomnianej szkole Klubem Ośmiu Wspaniałych oraz jedna z uczennic. Życzenia mieszkańcom Dobczyc złożył burmistrz miasta Marcin Pawlak.

Na zdjęciu: Wigilia uliczna w Dobczycach ma już dwunastoletnią tradycję i jest jedynym tego rodzaju wydarzeniem na terenie powiatu myślenickiego. Foto: Maciej Hołuj

Strażacki opłatek i problemy ze szkoleniem

Zebranie sprawozdawcze połączone z uroczystym opłatkiem Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Myślenicach stało się forum dyskusyjnym poruszającym aktualne problemy ochotniczego pożarnictwa. Zebrani na sali prezesi jednostek OSP z terenu powiatu myślenickiego za najbardziej palący problem uznali długoterminowość szkoleń, jakim muszą być poddawani strażacy – ochotnicy oraz konieczność odnawiania tych szkoleń. – Trzysta godzin szkolenia na przykład na dowódcę to dla strażaka ochotnika liczba nie do przyjęcia – mówił prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Myślenicach druh Jan Podmokły. – Trzeba się szkolić, to dla nas nie ulega żadnym wątpliwościom, ale czyńmy to na zasadach sprzyjających i odpowiadających druhom.

Nieżyciowość przepisów w tym względzie podkreślał także wiceprezes jednostki OSP w Sieprawiu druh Józef Suder twierdząc nawet, że są one przyczyną odejść ze służby ochotniczej i mniejszego do niej naboru.

Druhowie zwrócili się do przebywającego na sali parlamentarzysty posła na Sejm Marka Łatasa z prośbą o to, aby wspomógł ich działania na rzecz urealnienia nieżyciowych przepisów. Na zakończenie zebrania druhowie połamali się opłatkiem i złożyli sobie świąteczne życzenia.

Na zdjęciu: Sala obrad w remizie OSP Sułkowice. Foto: Maciej Hołuj

Kobieta według Natalii Hodurek

W myślenickim Muzeum Regionalnym „Dom Grecki” miała miejsce kolejna edycja cyklu: „Ja kobieta”. Tym razem swoim talentem, głosem i urokiem uraczyła przybyłą do muzeum publiczność Natalia Hodurek, piosenkarka z Myślenic. Mimo choroby i stresu Natalia nie zawiodła. Publiczność dała się ponieść opowiadanej przez nią historii. Słowami Agnieszki Osieckiej wykonawczyni opowiedziała historię kobiet, tych szczęśliwych, ale też zranionych i wdzięcznych. Talent młodej piosenkarki broni się sam. Kto nie widział i nie słyszał, niechaj szybko poszuka w Internecie. Publiczność w „Domu Greckim” reagowała bardzo żywo na talent piosenkarki nagradzając ją owacjami na stojąco. Pozostaje nam tylko czekać na moment, w którym Natalia Hodurek odniesie spektakularny ogólnopolski sukces. Bo to, że odniesie to pewne jak w … banku.  Imprezę firmował „Myślenicki Teatr w Stodole”. Na zdjęciu: Natalia Hodurek podczas swojego dyplomowego recitalu w Krakowie. Foto: Maciej Hołuj. Tekst: Karolina Kmera

 

Festiwal szopek w Starym Kościele w Sieprawiu

Po raz XIII Duszpasterstwo Dzieci i Młodzieży Dekanatu Mogilany, Gmina Siepraw oraz Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Turystyczna Podkowa” zorganizowały w Starym Kościele w Sieprawiu Konkurs Szopek Tradycyjnych i Krakowskich. Tak naprawdę wśród ponad stu dwudziestu nadesłanych na konkurs szopek tych tradycyjnych i krakowskich było niewiele, natomiast, co cieszy, całe mnóstwo szopek wykonanych zostało z niecodziennych materiałów oraz niezwykle pomysłowo (na przykład szopki w wydrążonym chlebie czy w dyni). Konkursowe jury składające się m.in. z prezesa LGD „Turystyczna Podkowa” Marka Lenczowskiego, wójta gminy Siepraw Tadeusza Pitali oraz księdza Romana Zapały miało twardy orzech do zgryzienia oceniając poszczególne szopki i przyznając ich autorom nagrody oraz wyróżnienia. Do 4 stycznia w murach Starego Kościoła można oglądać wystawę nadesłanych i już nagrodzonych w konkursie szopek, natomiast 4 stycznia odbędzie się uroczyste wręczenia nagród (za I m. są to m.in. tablety). Organizatorzy konkursu zapraszają do oglądania szopek oraz na uroczystość wręczenia nagród (sobota, 4 stycznia, godz. 16).

Na zdjęciu: Fragment wystawy w Starym Kościele. Foto: Maciej Hołuj

Izbowy opłatek

Członkowie Izby Gospodarczej Ziemi Myślenickiej spotkali się na tradycyjnym opłatku. We wnętrzach restauracji „Il Camino” (notabene firma ta także należy do IGZM) składano sobie życzenia świąteczne oraz noworoczne dzieląc się tradycyjnym opłatkiem i wyrażając nadzieję, że rok 2014 będzie pod każdym względem lepszy, niż mijający właśnie 2013. Życzenia obecnym na spotkaniu członkom izby złożył jej aktualny prezes Tadeusz Sawicki. Spotkanie opłatkowe było nie tylko formą zachowania pięknej polskiej tradycji, ale także kolejnym etapem integracji członków Izby.

Na zdjęciu: wieczór opłatkowy w „Il Camino”. Foto: Maciej Hołuj

Galeria na … klatce (schodowej)

Galeria Dzwonnica, tak nazywa się otwarta właśnie w Wiejskim Domu Kultury galeria, która powstała na … klatce schodowej. Powołanie galerii do życia (gruntowny remont wspomnianej klatki schodowej i zaadoptowanie jej do potrzeb wystawienniczych) związane jest z dużym projektem unijnym realizowanym przez Głogoczów („Głogoczów wieś jak dzwon”) w tym roku. Koordynatorka projektu, radna Rady Miejskiej w Myślenicach Agnieszka Węgrzyn mówiła podczas otwarcia galerii o samym projekcie, jak również o pomyśle powstania galerii. Wspólnie z dyrektorką głogoczowskiego WDK Grażyną Głąb dziękowała także tym wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do jej powstania. Nie zabrakło występów artystycznych i przygotowanego przez miejscowe gospodynie wiejskie poczęstunku. Pierwsze wystawy w nowej galerii zaplanowano już za … rok.

Na zdjęciu: Nowa galeria w WDK w Głogoczowie usytuowana została na … klatce schodowej. Foto: Maciej Hołuj

„Calineczka” i Święty Mikołaj w Domu Parafialnym

Dziecięca grupa teatralna Mirakl działająca przy myślenickim „Teatrze przy drodze” pokazała w sali widowiskowej Domu Parafialnego im. Księdza Józefa Bylicy spektakl zatytułowany „Calineczka”. Premiery były dwie, jedna o godzinie 14, druga o 18. Scenariusz spektaklu oparto na podstawie znanej bajki J.Ch.Andersena, opracowaniem muzycznym i reżyserią zajął się Zbigniew Kaleta. Przygotowując spektakl grupa Mirakl współpracowała z myślenicką Akademią Pro Familia. „Calineczka” była spektaklem szczególnym bowiem po przedstawieniu Święty Mikołaj rozdał prezenty zaproszonym i przybyłym do Domu Parafialnego dzieciom, w tym zamieszkałym na terenie gminy Pcim, znajdującym się pod opieką założonej i prowadzonej przez Annę Szczepaniec Fundacji „Radosne dziecko”. Spektakl objęty został patronatem medialnym „Sedna”. Wiekszy materiał znajdziecie Drodzy Państwo w numerze styczniowym.

Na zdjęciu: Fragment spektaklu. Foto: Maciej Hołuj