Rozpoczynamy drugą „setkę” wydań Sedna

Niniejszym numerem rozpoczynamy drugą „setkę” wydań „Sedna”. Czas nieubłaganie biegnie do przodu przynosząc ze sobą coraz to nowe wydarzenia i fakty. W ich nawale nie myślimy o przeszłości, bardziej interesuje nas dzień jutrzejszy. Warto jednak od czasu do czasu zwolnić tempo i powrócić do historii. A ta niesie ze sobą wiele ciekawych faktów. O żołnierzach wyklętych spisano już tomy, ale nigdy za dużo. Nigdy za dużo na to, aby pamiętać o tym, że kiedyś wyklęci, dzisiaj zasługują na miano bohaterów. Przekonuje nas o tym w rozmowie z „Sednem” historyk z wykształcenia i pasji Ziemowit Kalinowski, autor książki o żołnierzach wyklętych oraz autor wystawy, która znajduje się w gmachu Starostwa Powiatowego w Myślenicach przy ulicy Kazimierza Wielkiego.

Trudno oprzeć się wrażeniu, że kwietniowy numer „Sedna” to numer „muzyczny”. Tak się akurat złożyło, że imprezy muzyczne zdominowały miesiąc marzec, stąd relacje z konkursu gitarowego, stąd prezentacja działającego od ponad roku w strukturach MOKiS zespołu Dixi Band. Warto poznać bliżej tych muzyków. Każdy z nich wykonuje inną profesję, różny jest ich wiek, ale jedno łączy ich w całość: miłość do jazzu.

W dziale sportowym relacje z imprez, które miały miejsce stosunkowo dawno, ale których z racji ich charakteru nie sposób pominąć. Turniej charytatywny organizowany przez Kamila Ostrowskiego i grupę jego przyjaciół ratuje zdrowie i życie dzieciom, turniej strzelecki zorganizowany przez LKS Zarabie, to impreza, która swoim rozmachem zaskarbiła sobie uznanie kibiców i miłośników strzelectwa sportowego.

Tradycyjnie stałe rubryki na stałych stronach naszej gazety zachęcają do jej czytania. Zatem miłej lektury!

Redakcja

Poseł Jarosław Szlachetka o ustawie dotyczącej ziemi

17 marca 2016 roku, sejm przyjął projekt ustawy o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości zasobów własności rolnej skarbu państwa, która ma na celu chronić polską ziemię przed niekontrolowanym zakupem.

Projekt ustawy o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw zmierza do wzmocnienia ochrony ziemi rolniczej w Polsce przed jej spekulacyjnym nabywaniem przez osoby, które nie gwarantują zgodnego z interesem społecznym wykorzystania nabytej ziemi na cele rolnicze. Obowiązujące obecnie w tej materii przepisy prawne w niewystarczający sposób przeciwdziałają spekulacyjnemu nabywaniu nieruchomości rolnych.

W kampanii obiecaliśmy, że powstrzymamy masowy wykup polskiej ziemi przez obcokrajowców na tzw. Słupy. Złożeniem projektu ustawy w Sejmie pokazujemy, że dotrzymujemy słowa. Da się chronić polską ziemię – mówił na konferencji prasowej poseł Jarosław Szlachetka. Dzisiaj najbardziej krzyczą okłamując rolników politycy PO-PSL, którzy przez 8 lat nie zrobili nic, żeby skutecznie chronić polską ziemię przed wykupem przez obcokrajowców - dodaje poseł.

Podstawowym sposobem zagospodarowania nieruchomości zasobu powinny być korzystne dla rolników trwałe dzierżawy. Nabywcami nieruchomości rolnych będą mogli być tylko rolnicy indywidualni. Projektowana ustawa ma chroni również interes publiczny, poprzez zabezpieczenie żywnościowe kraju, a także przeciwdziała spekulacjom gruntami rolnymi oraz ma wzmocni pozycję gospodarstw rodzinnych. Kolejnym działaniem jest zatrzymanie cen nieruchomości rolnych. Polski rolnik nie jest w stanie konkurować z rolnikiem z Niemiec czy Holandii przy zakupie ziemi. Zaproponowane zapisy projektu ustawy są podobnymi jakie obowiązują w większości krajów UE, m.in. we Francji, Niemczech czy w Hiszpanii.

Zgodnie z projektem wstrzymanie sprzedaży nieruchomości Zasobu nie będzie dotyczyć: 1) nieruchomości i ich części przeznaczonych na inne cele niż rolne, w szczególności na inwestycje transportowe, budownictwo mieszkaniowe, obiekty sportowo– rekreacyjne. 2) nieruchomości położonych w granicach specjalnych stref ekonomicznych. 3) domów, lokali mieszkalnych, budynków gospodarczych i garaży wraz z niezbędnymi gruntami oraz ogródków przydomowych. 4) nieruchomości rolnych o powierzchni do 1 ha. Należy ponadto wskazać, że Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi na wniosek Prezesa Agencji Nieruchomości Rolnych, będzie mógł wyrazić zgodę na sprzedaż innych nieruchomości niż wymienione wyżej, jeśli będą za tym przemawiać względy społeczno-gospodarcze (np. wtedy gdy izba rolnicza albo inne organizacje rolnicze wystąpią o przeprowadzenie przetargu ograniczonego na sprzedaż na rzecz rolników indywidualnych.

Z całą mocą chciałbym powiedzieć że rząd Prawa i Sprawiedliwości oraz kierownictwo resortu rolnictwa chce postawić przede wszystkim na rozwój rolnictwa indywidualnego w Polsce. Rolnik będzie miał pełne prawo do dziedziczenia bo to prawo wynika wprost z Konstytucji. W brew temu co mówią działacze PSL w obrocie prywatnym nic się nie zmienia – przekonuje Jarosław Szlachetka.

Poseł Szlachetka o 6 – latkach

Poseł Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Szlachetka przedstawił podczas konferencji prasowej najważniejsze zmiany ustawy znoszącej obowiązek szkolny dla 6-latków. Zachęcał także do zapoznania się ze specjalnie przegotowanym przez Ministerstwo Edukacji Narodowej poradnikiem „Rodzice macie wybór! Wychowanie przedszkolne i edukacja szkolna dziecka sześcioletniego i siedmioletniego”.

- Zgodnie z naszymi zapowiedziami z kampanii wyborczej oraz zapowiedziami pani Premier Szydło z expose dotrzymaliśmy słowa i przywróciliśmy rodzicom prawo wyboru. Docierają do nas także sygnały o dezinformacji rodziców w temacie nowelizacji ustawy o systemie oświaty dotyczące zniesienia obowiązku szkolnego dla 6-latków i przedszkolnego dla 5-latków. Stąd dzisiejsza konferencja – mówił poseł Jarosław Szlachetka.

W poradniku „Rodzice macie wybór! Wychowanie przedszkolne i edukacja szkolna dziecka sześcioletniego i siedmioletniego” znajdują się m.in. informacje dotyczące zmian w ustawie o systemie oświaty, a także zasadach rekrutacji do przedszkola. Publikacja ma za zadanie poinformowanie rodziców o procedurze odwoławczej w rekrutacji oraz zadaniach gminy w organizacji i prowadzeniu placówek wychowania przedszkolnego. Poradnik wyjaśnia też kwestie związane z zasadami przyjmowania dzieci do klas I szkoły podstawowej, odraczania dziecka z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, czy ponownego zapisywania dziecka do klasy I i II szkoły podstawowej. W poradniku znajdziemy także zestawienie najczęstszych pytań rodziców i odpowiedzi ekspertów resortu edukacji.

Jarosław Szlachetka powiedział również, że z myślą o rodzicach dzieci sześcio – i siedmioletnich uruchomione zostały w MEN cztery numery telefonów: 22-34-74-595, 22-34-74-717, 22-34-74-589 i 22-34-74-467. Eksperci resortu edukacji odpowiadają na pytania czy wątpliwości pod nimi od poniedziałku do piątku w godzinach 8.15-16.15.

Warto przypominać, że to ponad milion Rodziców złożyło projekt obywatelskiej ustawy w sprawie zniesienia obowiązku szkolnego dla 6 latków, był też wniosek o referendum. Ale poprzedni rząd to zignorował i potraktował z butą i arogancją. Ponadto z badań wynika, że co drugi rodzic (tj. 58%), który posłał już 6 latka do szkoły, dziś by tego nie zrobił a 30 proc. rodziców, które posłało 6 latka do szkoły, zauważyło, u swoich dzieci problemy z adaptacją w szkole.

Święto społeczników w Wiśniowej

We wtorek 23 lutego w GOKiS w Wiśniowej odbyła się Gala Działaj Lokalnie, podsumowująca ubiegłoroczną edycję programu grantowego prowadzonego przez Fundację Sztuki, Przygody i Przyjemności ARTS. Społecznicy, przedstawiciele samorządów lokalnych, III sektora oraz mediów spotkali się, aby zobaczyć, co dobrego udało się zdziałać w lokalnych społecznościach dzięki mikrograntom przyznawanym w ramach programu Działaj Lokalnie. W edycji 2015 konkursu Działaj Lokalnie zostało dofinansowanych 16 projektów, na łączną wartość 55.000 zł. Organizacje pozarządowe oraz grupy nieformalne uzyskały środki na działanie oraz zyskały doświadczenie w pisaniu i realizowaniu projektów.

Działaj Lokalnie to program Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, realizowany w naszym regionie przez Fundację Sztuki, Przygody i Przyjemności ARTS, w ramach którego przyznawane są granty na realizację inicjatyw społecznie użytecznych. Jest to jedyny ogólnopolski program, w którym dotacje przyznawane są na poziomie lokalnym, za pośrednictwem sieci Ośrodków Działaj Lokalnie.

W czasie Gali w Wiśniowej realizatorzy 16 projektów dofinansowanych w ubiegłorocznej edycji programu opowiadali o tym, jak spożytkowali przyznane im fundusze. Obecni na wydarzeniu mogli usłyszeć bezpośrednie relacje m.in. z warsztatów kulinarnych, stolarskich, motywacyjno-rozwojowych dla kobiet, rękodzielniczych i wielu innych inicjatyw skierowanych do mieszkańców różnych miejscowości z prawie wszystkich gmin naszego powiatu.

Oprócz tego realizatorzy, którzy zgłosili się do konkursu filmowego „Opowiedz”, otrzymali specjalne nagrody. Konkurs ten ma na celu zachęcanie do promowania inicjatyw podejmowanych prze mieszkańców.

Wydarzenie wieńczył spektakl „Ikona” lokalnego Teatru przy Drodze, którzy zrzesza pasjonatów teatru z terenu ziemi myślenickiej – aktorów z doświadczeniem oraz amatorów. Była to drugi pokaz spektaklu po premierze, która odbyła się pod koniec stycznia w MOKiS w Myślenicach.

Na zdjęciu gala w Wiśniowej. Foto: archiwum

Konferencja prasowa posła Jarosława Szlachetki

W nowym biurze posła na Sejm RP Jarosława Szlachetki odbyła się konferencja prasowa z udziałem dziennikarzy lokalnych mediów. Poseł zaprezentował nowy post PiS-u, potem zaś wyjaśniał kwestie związane z ostatnimi decyzjami polskiego rządu dotyczącymi m.in: Trybunału Konstytucyjnego, ustawy medialnej, programu 500+ oraz przyjętego budżetu na 2016 rok. Mowa była także o obniżeniu wieku emerytalnego oraz o tym, że rząd PiS-u działa pod ciągłym pręgierzem partii opozycyjnych. Jarosław Szlachetka apelował o to, aby dać rządowi chwilę spokoju i pozwolić mu pracować. Poseł odpowiadał także na pytania dziennikarzy, między innymi dotyczące przekazania kwoty 20 milionów złotych na rzecz szkoły ojca Rydzyka oraz sposobu w jaki zwolniono pracowników Centrum Eksperckiego Kontrwywiadu NATO. Nie ma jeszcze stu dni działalności rządu – mówił Jarosław Szlachetka. – Apelujemy o spokój. Pozwólcie rządowi pracować!

Na zdjęciu: Jarosław Szlachetka podczas konferencji prasowej w swoim myślenickim biurze. Foto: maciej Hołuj

Dotacje dla działających lokalnie

Jeśli działasz na rzecz lokalnej społeczności i masz ciekawy pomysł, możesz zdobyć środki na jego realizację. Do 15 lutego 2016 roku można aplikować w konkursie FIO Małopolska Lokalnie i zdobyć 5.000 zł. na realizację inicjatywy.

Wniosek o dotację mogą złożyć młode stażem organizacje lub trzy osoby tworzące grupę nieformalną, które chcą współpracować przy realizacji swojego przedsięwzięcia. Organizatorom zależy, aby pieniądze dotarły bezpośrednio do ludzi, którzy są najbardziej aktywni w swoich społecznościach i mają ciekawe pomysły. Konkurs ma wspierać ludzi, którzy podejmują wspólny wysiłek, aby w ich społecznościach żyło się lepiej.

Zależy nam na tym, by wzmocnić młode organizacje pozarządowe, a także lokalnych liderów działających w niesformalizowanych grupach. Dzięki udziałowi w programie będą oni mogli sfinansować działania, które przyczynią się do rozwoju grupy i zaktywizują mieszkańców – mówi Izabela Janczak-Bizoń z Fundacji ARTS.

Na co zatem można przeznaczyć środki? Na sprzęt, szkolenia, a w przypadku grup nieformalnych na warsztaty, spotkania, eventy i inne działania, które angażują mieszkańców. W konkursie nie ma ograniczeń tematycznych. Można otrzymać dotację na działania kulturalne, sportowe, edukacyjne, ekologiczne itp.

Aby dowiedzieć się więcej o konkursie można skorzystać z spotkań informacyjnych:

26.01.2016 – Myślenice (14.00-16.00) Miejska Biblioteka Publiczna w Myślenicach 02.02.2016 – Wiśniowa (14.00-16.00) Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Wiśniowej.

W powiecie myślenickim konkurs organizuje Fundacja Sztuki, Przygody i Przyjemności ARTS. W trakcie przygotowania do opracowania pierwszego projektu, można zainspirować się pomysłami, które otrzymały dofinansowanie poprzednich edycjach programu. Więcej informacji należy szukać na stronie www.malopolskalokalnie.pl Program FIO Małopolska Lokalnie jest dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

Grupy kolędnicze w dobczyckim RCOS-ie

Powiatowy Przegląd Grup Kolędniczych: „Hej! Kolęda, Kolęda…” Dobczyce 2016 odbędzie się w najbliższą niedzielę, 24 stycznia o godzinie 15 w murach Regionalnego Centrum Oświatowo – Sportowego im. Burmistrza Marcina Pawlaka w Dobczycach. Już o godzinie 13.50 uczestniczące w przeglądzie grupy kolędnicze będą kolędować przy szopce stojącej na dobczyckim rynku, potem barwnym korowodem porzejdą do RCOS-u, aby w sali widowiskowej rywalizować o palmę pierwszeństwa. Do przesłuchań konkursowych zgłosiło się dziewięc grup, w tym dwie dziecięce. Na scenie zobaczymy zatem: Dziecięcą Grupę Kolędniczą Zespołu Regionalnego „Cyrniawa” z Krzeczowa (gmina Lubień), Dziecięcą Grupę Kolędniczą „Z Maryjką” z Dobczyc, Grupę Kolędniczą „Z Żydem i Turoniem” z Tenczyna (gmin Lubień), Grupę Kolędniczą „Z konikiem” ze Skrzynki (gmina Dobczyce), Grupę Kolędniczą „Pasterze” z Dobczyc, Kolędników „Z Gwiazdą” z Tokarni, Pastuchów „Z Dziadem” z Burletki (gmina Dobczyce), Grupę Kolędniczą „Z turoniem” z Trzebuni (gmina Pcim) oraz Szopkę z lalkami z Dobczyc

Wręczenie dyplomów i nagród laureatom przeglądu odbędzie się bezpośrednio po przesłuchaniach.

Na naszym zdjęciu: Szopka z lalkami z Dobczyc. Foto: Maciej Hołuj

Kuba Wróbel weźmie udział w Rajdzie Monte Carlo

Myślenicki pilot rajdowy Jakub Wróbel jako pierwszy rajdowiec reprezentujący nasze miasto i region weźmie udział w kultowym Rajdzie Monte Carlo (18-24 stycznia) stanowiącym pierwszą rundę tegorocznych Rajdowych Mistrzostw Świata (WRC). Kuba pilotować będzie rzeszowskiego kierowcę Sławomira Ogryzka. Załoga pojedzie peugeotem 208 R2 i walczyć będzie na trasie rajdu z siedemnastoma innymi załogami w klasie RC4. Monte Carlo to jeden z najtrudniejszych rajdów w całym cyklu Rajdowych Mistrzostwach Świata. Jakub Wróbel będzie debiutantem w tej wspaniałej, kultowej imprezie. Zawodnik obiecał podzielić się z nami swoimi wrażeniami po powrocie z Monaco. Będziecie je mogli Drodzy Czytelnicy przeczytać w najnowszym, lutowym wydaniu naszej gazety.

Na zdjęciu Kuba Wróbel. Foto: Maciej Hołuj

Stanowisko klubu radnych PiS Rady Miejskiej w Myślenicach w sprawie projektu budżetu na 2016 rok

Stanowisko Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości Rady Miejskiej w Myślenicach w sprawie projektu budżetu na rok 2016

Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwości pragnie wyrazić swoją opinię w sprawie projektu budżetu Miasta i Gminy Myślenice na 2016 rok. Uważamy, że przedstawiony projekt budżetu cechuje zbytnia ogólność zwłaszcza w opisie planowanych inwestycji. Brak wyszczególnienia konkretnych zadań kryjących się za poszczególnymi kwotami ujętymi w budżecie sprawia, że dostęp do informacji na temat planowanych wydatków jest bardzo mocno ograniczony. W takiej sytuacji nie jest możliwa weryfikacja czy konkretne inwestycje o które wnioskowaliśmy i o które interpelujemy w imieniu mieszkańców, zostały w tym budżecie uwzględnione. Trudno wyrazić nam pozytywną opinię na temat projektu budżetu, w którym nie ma wystarczających informacji odnośnie polityki finansowej gminy. Jednocześnie pragniemy wyrazić swój niepokój ciągle rosnącym zadłużeniem Gminy, które na koniec 2015 roku wynosi ponad 170 mln zł.

Nasze wątpliwości budzi także dokapitalizowanie Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Myślenicach kwotą ponad 7 mln złotych, szczególnie wobec zapowiedzi Pana Burmistrza o dalszym wzroście w 2016 roku opłat za wodę i ścieki. Nie możemy zrozumieć ani pogodzić się z sytuacją, w której pomimo przekazania przez gminę Myślenice tak ogromnych środków spółce, która jest monopolistą na naszym terenie, opłaty w 2016 roku za wodę i ścieki mają jeszcze wzrosnąć.

 

 

Z wyrazami szacunku

 

  Radni Klubu Prawa i Sprawiedliwości
Rady Miejskiej w Myślenicach

Pobiegli na Polanę Mikołaj

Na trasie wiodącej spod budynku Zespołu Szkół im. Andrzeja Średniawskiego na Polanę Mikołaj rozegrany został II Zimowy Cross Biegowy, którego organizatorami były: Międzyszkolny Ośrodek Sportu i Starostwo Powiatowe w Myślenicach. Bieg rozgrywano w sześciu kategoriach wiekowych. Oto wyniki biegu: w kategorii dziewcząt ze szkół podstawowych najlepsza okazała się Izabela Dudzik, w kategorii dziewcząt z gimnazjów Małgorzata Bajer, wśród dziewcząt ze szkół ponadgimnazjalnych Iwona Piekarz zaś wśród kobiet Anna Gdula. Zwycięzcą wśród chłopców ze szkół podstawowych został Kamil Dudzik natomiast wśród gimnazjalistów Bartłomiej Górka. W sumie na starcie biegu stanęło 25 zawodników. Najlepsi nagrodzeni zostali nagrodami rzeczowymi, wszyscy zaś pamiątkowymi medalami. Na naszym zdjęciu: start do biegu. Foto: archiwum MOS.